Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

6060 789d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 21 2019

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Gdybym nie istniała światu lepiej by się żyło
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromdojenka dojenka viasomebunny somebunny

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 vianieobecnosc nieobecnosc
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter vianieobecnosc nieobecnosc
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc

February 20 2019

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaForestMan ForestMan

February 19 2019

- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacountingme countingme
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 18 2019

- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

February 17 2019

8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaForestMan ForestMan
9225 9e57 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

February 16 2019

Reposted frombluuu bluuu viafelicka felicka

February 14 2019

February 13 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl