Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaparisienne laparisienne
2571 1dae
Reposted fromkarahippie karahippie
6185 77ea
Reposted fromarwen arwen viainsanedreamer insanedreamer
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 viapiinkskies piinkskies
8779 c823 500
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

October 20 2018

7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

October 19 2018

2224 0d4d
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc

October 18 2018

0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaDeathlylost Deathlylost
4052 8178
5990 a712 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazodynniwie zodynniwie

October 17 2018

7933 4da9
Reposted fromAidenCorey AidenCorey viazodynniwie zodynniwie
0143 e99b
Reposted fromatby atby viainsanedreamer insanedreamer
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl