Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

0329 9d97 500
Reposted bydivigreywolflaparisienneniskowoBabsonniebieskieoczynowaczipiehusawakenedcoookiemonsteeerostatnia-melodiasusanodefinicjamilosci
8661 918d 500
Reposted fromteijakool teijakool viazie zie
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
9393 27b7 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

September 15 2019

8682 ebc1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 14 2019

8466 e4aa 500
Reposted fromzciach zciach viaHipsta Hipsta

September 13 2019

3479 3203 500
Reposted fromplants plants viainsanedreamer insanedreamer
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc

September 12 2019

6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viastarryeyed starryeyed

September 11 2019

5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viapsychedelix psychedelix
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viazoou zoou
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadzony dzony
7332 d503 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
9805 b282 500
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

September 10 2019

Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl