Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2018

November 13 2018

Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viamikrokosmos mikrokosmos
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viamikrokosmos mikrokosmos

November 06 2018

7573 63a5 500
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viatransfuzja- transfuzja-
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaEtien Etien
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaEtien Etien
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

November 05 2018

9079 b34a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
8403 2b9e
Reposted fromonlyman onlyman vianieobecnosc nieobecnosc
9523 82f6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatransfuzja- transfuzja-

November 04 2018

8758 d2eb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianieobecnosc nieobecnosc

November 03 2018

8150 de30 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl